ยินดีต้อนรับ


ข่าวประกาศ
รอบรั้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
อัลบั้มภาพกิจกรรม
...
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ขอขอบพระคุณ คุณอรทัย แซ่ตั้ง คุณสุรชัย สุวรรธนะกุล คุณสุพร สุวรรธนะกุล เจ้าของบริษัทพานทอง ไทย แพ็ค จำกัด ที่มอบกระเป๋านักเรียนและข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 790 ชุด ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
คลิปวีดีโอสั้น คปภ.เรื่อง ประกันชีวิต เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ ชื่อทีม : Independent Studio บท : Independent Studio Team กำกับและถ่ายทำ : Independent Studio Team โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2563 หัวข้อ ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันชีวิต ผู้
ประกันชีวิต (ประกันจน ประกันเจ็บ ประกันใจ) - P.S.C. Indy Band [OFFICIAL MV]
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมขยายผล โครงการ PSC Plastic Free Zero Waste SQUARE ครั้งที่ 1