ยินดีต้อนรับ


ประกาศข่าวโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
คลิปวีดิโอสั้น เรื่อง พ.ร.บ. สำคัญอย่างไร?
ทำนาบนหลังคน by โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
TSC ชวนเด็กไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก โดย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
กิจกรรมขยายผล โครงการ PSC Plastic Free Zero Waste SQUARE ครั้งที่ 1
ค่ายเยาวชนรักษ์ตะวันออก ครั้งที่ 1
โรงเรียนปลอดขยะ | โรงเรียนพานทองสภาชนปูถัมถ์